SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Kaliszu i całym powiecie kaliskim

W jaki sposób powinien wyglądać prawidłowo przeprowadzony speed test w Kaliszu - test szybkości łącza internetowego?

Poprawnie przeprowadzony speed test łącza internetowego w Kaliszu powinien spełniać kilka kryteriów:

 1. Wybór odpowiedniej strony do przeprowadzenia testu - istnieje wiele różnych stron internetowych oferujących testy szybkości łącza internetowego. Ważne jest, aby wybrać wiarygodną stronę, która nie jest obciążona dużą ilością ruchu i która ma serwery zlokalizowane w pobliżu Kalisza.
 2. Sprawdzenie ustawień połączenia - przed przeprowadzeniem testu należy upewnić się, że połączenie internetowe jest stabilne i nie ma żadnych problemów z siecią.
 3. Wyłączenie innych aplikacji i urządzeń - przed rozpoczęciem testu należy upewnić się, że żadne inne aplikacje i urządzenia nie korzystają z łącza internetowego, co może wpłynąć na wynik testu.
 4. Powtórzenie testu kilkukrotnie - najlepiej przeprowadzić test kilka razy, aby uzyskać bardziej precyzyjny wynik. Wyniki powinny być zbliżone do siebie, jeśli nie to można podejrzewać, że coś jest nie tak z łączem.
 5. Sprawdzenie wyników - po przeprowadzeniu testu należy dokładnie przeanalizować wyniki i porównać je z oczekiwaniami oraz z prędkością, którą powinno zapewnić dane łącze internetowe. Najważniejsze wyniki to prędkość pobierania i wysyłania danych, opóźnienie i stabilność łącza.
 6. Kontakt z dostawcą łącza - jeśli wyniki testu odbiegają od oczekiwań, warto skontaktować się z dostawcą łącza internetowego w Kaliszu, aby dowiedzieć się, czy są jakieś problemy z siecią lub czy potrzebne jest przeprowadzenie jakichkolwiek działań, które poprawią jakość połączenia.

Do czego powinien przydać się test szybkości Internetu w Kaliszu?

Test szybkości internetu w Kaliszu może przydać się w kilku przypadkach:

 1. Ocenianie jakości połączenia - test szybkości łącza internetowego umożliwia użytkownikom ocenę jakości połączenia internetowego w Kaliszu. Użytkownik może sprawdzić, czy prędkość pobierania i wysyłania danych spełnia oczekiwania i czy są jakieś problemy z opóźnieniem czy stabilnością połączenia.
 2. Wybieranie dostawcy usług internetowych - test szybkości internetu może pomóc użytkownikom w wyborze odpowiedniego dostawcy usług internetowych w Kaliszu. Użytkownik może porównać prędkość i jakość połączenia oferowaną przez różnych dostawców, aby wybrać najlepszą opcję.
 3. Rozwiązywanie problemów z połączeniem - w przypadku, gdy użytkownik doświadcza problemów z jakością połączenia internetowego w Kaliszu, test szybkości łącza może pomóc w zidentyfikowaniu problemów i w rozwiązaniu ich. Użytkownik może skontaktować się z dostawcą usług internetowych i przedstawić mu wyniki testu, aby pomóc w diagnozowaniu problemów.
 4. Monitorowanie jakości połączenia - regularne przeprowadzanie testów szybkości internetu w Kaliszu może pomóc użytkownikom w monitorowaniu jakości połączenia i w wykrywaniu problemów, zanim staną się one poważne. Użytkownik może w ten sposób uniknąć utraty danych lub innych problemów związanych z jakością połączenia internetowego.

Jaki typ danych o łączu zdobędziesz z pomocą odpowiednio wykonanego speed testu w Kaliszu?

Odpowiednio wykonany speed test w Kaliszu może dostarczyć kilka rodzajów danych dotyczących łącza internetowego. Oto kilka z nich:

 1. Prędkość pobierania - mierzy, jak szybko urządzenie może pobierać dane z internetu. Wyrażona jest w megabitach na sekundę (Mbps) lub w kilobitach na sekundę (Kbps).
 2. Prędkość wysyłania - mierzy, jak szybko urządzenie może wysyłać dane do internetu. Wyrażona jest w megabitach na sekundę (Mbps) lub w kilobitach na sekundę (Kbps).
 3. Ping - mierzy czas reakcji między urządzeniem a serwerem. Wyrażony jest w milisekundach (ms). Niski ping oznacza krótki czas reakcji, co jest ważne dla gier online i innych aplikacji, które wymagają szybkiej reakcji.
 4. Jitter - mierzy zmienność opóźnienia w przesyłaniu pakietów danych. Wyrażony jest w milisekundach (ms). Niski jitter oznacza, że opóźnienie jest stabilne, co jest ważne dla usług takich jak VoIP czy strumieniowanie wideo.
 5. Przepływność - mierzy, jak dużo danych może przepłynąć przez łącze w ciągu sekundy. Wyrażony jest w megabitach na sekundę (Mbps) lub w kilobitach na sekundę (Kbps).

Dane te mogą pomóc użytkownikom w ocenie jakości połączenia internetowego i w identyfikacji problemów z siecią.

O czym mówi nam szybkość pobierania danych tzw. download?

Szybkość pobierania danych, czyli download, określa jak szybko urządzenie może pobierać dane z internetu Airmax. Wyrażana jest zazwyczaj w megabitach na sekundę (Mbps) lub w kilobitach na sekundę (Kbps).

Szybkość pobierania jest jednym z najważniejszych parametrów określających jakość połączenia internetowego. W praktyce oznacza to, że im wyższa prędkość pobierania, tym szybciej użytkownik może pobierać pliki, filmy, strony internetowe itp. z sieci.

Wysoka szybkość pobierania jest szczególnie ważna dla użytkowników, którzy regularnie pobierają duże pliki lub korzystają z usług strumieniowania wideo (np. serwisów streamingowych). W przypadku takich zastosowań, im wyższa prędkość pobierania, tym lepsza jakość i szybkość działania.

Oprócz szybkości pobierania, ważne jest również, aby prędkość ta była stabilna i nie ulegała drastycznym wahaniom, co może prowadzić do problemów z jakością usług internetowych.

Na co wpływa duża szybkość pobierania danych?

Duża szybkość pobierania danych (download) pozytywnie wpływa na jakość i komfort korzystania z sieci internetowej. Oto kilka przykładów, jak duży wpływ ma szybkość pobierania danych:

 1. Szybkość ładowania stron internetowych - Im szybciej pobierane są zasoby strony internetowej, tym szybciej użytkownik może przeglądać jej zawartość, co przekłada się na lepsze wrażenia z korzystania z sieci.
 2. Streaming wideo - Duża prędkość pobierania danych pozwala na płynne oglądanie filmów, seriali i innych materiałów wideo online bez przerywania lub buforowania.
 3. Pobieranie plików - Wysoka szybkość pobierania danych umożliwia szybsze pobieranie plików z sieci, co oszczędza czas i zwiększa wygodę korzystania z Internetu.
 4. Gry online - Gry online wymagają stabilnego i szybkiego połączenia z internetem. Im wyższa szybkość pobierania, tym szybsze ładowanie gier i mniejsze opóźnienia w czasie rozgrywki.
 5. Praca zdalna - W przypadku pracy zdalnej, szybkie łącze internetowe pozwala na płynne i bezproblemowe korzystanie z aplikacji online, przesyłanie plików czy przeprowadzanie wideokonferencji.

Czym jest szybkość wysyłania danych tzw. upload?

Szybkość wysyłania danych, czyli upload, to parametr określający prędkość przesyłania informacji z urządzenia użytkownika do serwera lub innego odbiorcy w sieci. W odróżnieniu od szybkości pobierania danych (download), która opisuje prędkość pobierania informacji z serwera do urządzenia użytkownika, szybkość uploadu określa prędkość przesyłania informacji w kierunku od urządzenia użytkownika do sieci.

Szybkość uploadu jest równie ważna jak szybkość pobierania danych, zwłaszcza w przypadku użytkowników korzystających z różnego rodzaju usług, które wymagają przesyłania informacji z urządzenia użytkownika do serwera, na przykład podczas wysyłania dużych plików, przesyłania poczty elektronicznej, udostępniania plików w chmurze czy przeprowadzania wideokonferencji.

Szybkość uploadu jest również ważna dla osób pracujących zdalnie, które wysyłają dużo danych, np. podczas pracy z aplikacjami do zdalnej pracy zespołowej lub przesyłania plików. Im wyższa prędkość uploadu, tym szybciej te operacje są wykonywane, co przekłada się na lepszą jakość i wygodę pracy.

Szybkość uploadu jest zwykle wyrażana w Mbps (megabitach na sekundę) lub w Kbps (kilobitach na sekundę).

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Kaliszu, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Co świadczy jitter - zmienność opóźnienia?

Jitter, czyli zmienność opóźnienia, to parametr określający nieregularność w czasie przesyłania pakietów danych w sieci. Jitter określa różnicę między czasem, w którym dany pakiet danych zostaje wysłany z urządzenia źródłowego, a czasem, w którym pakiet ten zostaje odebrany przez urządzenie docelowe.

W sieciach komputerowych i telekomunikacyjnych jitter jest zwykle mierzony w milisekundach i może być wyrażany w postaci wartości średniej lub odchylenia standardowego. Nieregularność w czasie przesyłania pakietów danych może prowadzić do zniekształceń i przeskoków w transmisji, co może negatywnie wpłynąć na jakość i stabilność połączenia.

Jitter jest szczególnie ważny w przypadku aplikacji, które wymagają płynnego i ciągłego przesyłania danych w czasie rzeczywistym, na przykład wideo czy głosu. Wysoki jitter może prowadzić do przerywania się dźwięku lub obrazu, opóźnień w transmisji czy niedosłyszenia ważnych fragmentów komunikacji. Dlatego niski poziom jitteru jest jednym z kluczowych parametrów zapewniających jakość transmisji w tego typu aplikacjach.

O czym informują nas opóźnienia tzw. ping?

Opóźnienie, zwane też czasem odpowiedzi lub pingiem, informuje nas o czasie, jaki upływa od momentu wysłania zapytania do serwera lub innego urządzenia w sieci do momentu otrzymania odpowiedzi. Ping jest wykorzystywany do pomiaru czasu, jaki jest potrzebny na przesłanie i odebranie pakietów danych między urządzeniami w sieci.

Ping jest zwykle mierzony w milisekundach i może być wykorzystywany do monitorowania wydajności sieci, określania jej szybkości i stabilności, a także do diagnozowania problemów z połączeniem internetowym. Im krótszy czas odpowiedzi (niski ping), tym szybsza i bardziej stabilna sieć.

Ping jest szczególnie ważny w przypadku aplikacji, które wymagają szybkiej i stabilnej transmisji danych w czasie rzeczywistym, na przykład podczas gier online lub wideokonferencji. Wysoki ping może prowadzić do opóźnień, spowolnienia lub całkowitej utraty połączenia, co negatywnie wpływa na jakość użytkowania sieci.

Warto jednak pamiętać, że czas odpowiedzi (ping) zależy od wielu czynników, takich jak odległość między urządzeniami, obciążenie sieci czy jakość łącza. Dlatego ping jest tylko jednym z wielu parametrów, które należy brać pod uwagę podczas oceny wydajności sieci.

Czy wyniki speed testu są prawdziwe w Kaliszu?

Wyniki speed testów w Kaliszu i innych miejscach mogą dać przybliżony obraz prędkości łącza, ale ich dokładność zależy od wielu czynników. Na przykład, wyniki testów mogą być wpływane przez obciążenie sieci w danej chwili, jakość łącza internetowego, odległość do serwera testowego, a także specyfikację sprzętu.

Dlatego też, w celu uzyskania jak najdokładniejszych wyników, warto przeprowadzać testy na różnych serwerach testowych, w różnych porach dnia oraz upewnić się, że w trakcie testu nie korzystamy z żadnych programów czy aplikacji, które mogą wpłynąć na prędkość łącza.

O czym trzeba pamiętać, żeby test prędkości Internetu był wykonany właściwie?

 • Pobieranie wszystkich plików w tle to pewność, iż wiarygodność testu prędkości będzie naruszona - skutkiem tego upewnij się, czy wszystko pozostało wyłączone.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas przeprowadzenia pomiaru, bo co poniektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik testu.
 • odłącz router WiFi od sprzętu rodzaju bridge (stacja bazowa).
 • Upewnij się, czy wersja przeglądarki z poziomu jakiej będziesz dokonywać pomiaru jest aktualna.
 • W przeglądarce, z jakiej będziesz dokonywać speed testu ma pozostać tylko karta, jaka tego dotyczy - resztę trzeba zamknąć.
 • Jeżeli test szybkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz prąd, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Upewnij się, iż wyłączyłeś wszelkie programy nim rozpoczniesz test - VPN, funkcjonujące w tle tak dalej.
 • Jeżeli do stacji bazowej (bridge) są podłączone też inne sprzęty (np. konsola) - też trzeba je odłączyć.

Speedomat Kalisz - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Kalisza

4.5/5.0 - ilość ocen: 1832

"Niesłychanie długo szukałem firmy gwarantującej rzeczywiście szybki światłowód. Na ogół na etapie zbierania informacji wszystko było kapitalnie, a jak dochodziło co do czego to okazywało się, że uzyskanie obiecywanej prędkości jest niemożliwe. Po wielu eksperymentach trafiłem finalnie do tej firmy. I okazało się, że to niesłychanie solidny wybór. Wybrałem opcję dla domu. Ekspresowo przekonałem się, że wszystko działa tak, jak zostało to zaprezentowane w umowie. Tym, czym mnie kupili jest przede wszystkim stabilność łącza. Do tego prędkość, której też nic nie można zarzucić. Finalnie nie muszę troskać się tym, że wysłanie jakiegokolwiek pliku zajmuje wieczność. Bez problemu mogę też rozmawiać ze znajomymi, korzystając z rozmaitych komunikatorów. Też oglądanie telewizji jest płynne. Jeśli interesuje Was światłowód w Kaliszu, to uważam, że to jest niesłychanie solidny wybór."

Rafał / 2023-04-07

"Na podpisanie umowy z tym dostawcą zdecydowałem się rok temu. Kalisz długo nie zapewniał rzeczywiście dobrego łącza, co owocowało tym, iż testowałem usługi wielu dostawców. Żadna nie realizowała swoich obietnic. Połączenie było kiepskie, niestabilne, szybkość w zasadzie mierna. Wszystko się zmieniło, kiedy tak właściwie trafiłem na tą . Błyskawicznie okazało się, że ten światłowód był doskonałym wyborem. Dostęp jest dwudziestoczterogodzinny, nie zdarzają się żadne przerwy. Nawet do szybkości nie wolno się przyczepić. Dziś nie muszę się troskać nawet ekspediowaniem naprawdę rozległego pliku. Też oglądanie filmów stało się autentyczną przyjemnością. Nie muszę troskać się tym, że w trakcie seansu połączenie się zatnie lub drastycznie zwolni. Komfort kolosalny. Moim zdaniem trudno o poprawniejszą opcję dla domu. Mam także kolegów, jacy zdecydowali się na pakiet dla biznesu. Też są w gronie usatysfakcjonowanych kontrahentów."

Maciej / 2023-01-20

"Dostęp do internetu jest u nas czymś, bez czego nie jesteśmy w stanie się obejść. Mąż działa w firmie zdalnie, ja ubóstwiam poczytać różnorodne rzeczy, do tego dochodzą dzieciaki, jakie najzwyczajniej w świecie muszą być online. Długo nie mogliśmy odkryć dostawcy, który by nas w pełni zadowolił. Niestety, następne oferty były pasmem niekończących się zawodów. Wszystko się zmieniło, kiedy tak właściwie trafiliśmy na profesjonalne usługi tej firmy. Jeżeli miejscem Waszego zamieszkania jest Kalisz oraz dotąd nie udało się Wam odkryć dostawcy na solidnym poziomie, bezpośrednio polecam. Połączenie się nie zrywa, do prędkości też nie wolno się przyczepić. Bez przeszkód jesteśmy w stanie z sieci korzystać wszyscy równolegle, co nie przyczynia się do obniżenia jakości transferu. Nawet w owym czasie, kiedy tak właściwie oglądamy jakikolwiek film wszystko funkcjonuje tak, jak powinno. Nie mogę pominąć także kwestii ceny, jaka jest znacznym walorem oferty."

Grażyna / 2022-11-17

Dołącz recenzję


© 2024